Aktif Öğrenme Sistemi

Aktif Öğrenme Sistemi

izmiregitimkurumlari - 26 Eylül 2021 Pazar

Aktif öğrenme sistemi öğrencinin öğrenme süreci içerisinde eğitimcinin olduğu gibi kendisinin de sorumluluklarının olduğu kendine has bir eğitim modelidir.

Öğrenci bu eğitim metodunda öğrendiği konunun farklı yönlerini görebilme, karar verme, kendine göre öğrendiklerini düzene koyma gibi zihinsel özelliklerini ve becerilerini kullanarak kendini zorlayıp sınırlarını ve ufkunu genişletir.

Öğrencinin bu eğitim modelinde en önemli konumu kendisinin pasif bir alıcı olmamasıdır. Pasif alıcı olunan eğitim tekniklerinde öğrenci sayede hazır olarak bilgi önüne sunulan, bunları ezberlemesi ve hatırlaması beklenen kişi olmaktadır.

Ancak aktif öğrenmede öğrenci kesinlikle pasif bir yapıya sahip olmamalıdır. Sınıf ortamında öğrenciden dinlemek dışında bağlantı kurma, bilgiyi yaşamına empoze etme, problem çözme, eğitici ile konuyu kendi açısından tartışma gibi eylemler beklenmektedir.

Aktif Öğrenme Sistemi Nedir?

Aktif öğrenme sisteminde öğrencilerin eğitmenlerinden aldıkları bilgiyi kullanmaları ve en önemlisi salt dinleyici olmaktan çıkıp öğretmenine karşı geri dönütlerde bulunmalıdır.

Öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif bir şekilde eğitimde rol alıyor olması ile ilgili olarak bunun öğrencilerde çok ciddi anlamda bilginin kalıcı olmasını sağladığı bilinmektedir. Aynı zamanda pasif dinleyici konumunda olan öğrenciler bilgiyi direkt olarak sınav odaklı şekilde alırken; aktif öğrenme sisteminde öğrenciler aldıkları bilgiyi günlük hayatta da kullanmaktadır.

Genel bir kanıya göre aktif öğrenme öğrencilere verilen konunun onlar tarafından araştırılıp bir ödev haline getirilip sonra sınıfta anlatmalarını beklemek üzerinedir. Ancak aktif öğrenmenin felsefesinin kesinlikle bu tür uygulamalarla ilgilisi yoktur. Bu konu aksine oldukça kapsamlıdır ve öğrencilerin yaptıklarını sorgulayıp sürekli olarak düşünmesini bekler.

Aktif öğrenmenin hakim olduğu birbirinden farklı eğitim modelleri vardır. Bunlardan birine örnek vermek gerekirse Montessori eğitim modelinde tamamen öğrenciler aktif öğrenme sistemi içerisindedir.

Aktif Öğrenmenin Felsefi Yapısı

Aktif öğrenmenin düşünce yapısına bakıldığında bu eğitim tekniğinin temel olarak ele aldığı bazı konular vardır. Bunlar:

  • Öğrenme birikimden meydana gelen bir süreçtir.
  • Öğrenme öğrenci için aktif bir süreçtir.
  • Öğrenme sırasında öğrencilerin içerisinde bulundukları çevre ile aktif bir biçimde etkileşim ve iletişim halinde olması beklenir.
  • Öğrenciye eğitimci tarafından verilen komutlar oldukça önemli bir yere sahiptir.
  • Eğitimci yol gösterici, lider, açıklayıcı ve sorgulamayı tetikleyici, yenilikçi şekilde hareket etmelidir.
  • Öğrencinin eksik kaldığı öğrenme yetileri eğiticinin ona yol göstermesi sonucunda eğitilebilir ve geliştirilebilir.
  • Öğrenci eğitim sırasında kesinlikle aktif olmalıdır.

Aktif öğrenme sistemi dünyada 1900lü yılların sonlarına doğru yaygınlaşmaya başlayan birbirinden farklı eğitim modellerini içerisine alan çok geniş kapsamlı bir konudur. Bu sistemin dünyada bu kadar geç olmasının en büyük nedenlerinden biri eğitimin toplumların gelişmesindeki öneminin sonradan anlaşılmış olmasıdır.

Bu durumun en büyük nedenlerinden biri de eğitimce davranışçılık akımının hakim olmasıdır. Bu akıma göre öğrencilerin uyaran tepki ilişkisi içerisinde bilgiyi sert bir şekilde sorgulamalarına müsaade etmeden almaları sağlanmaktadır.

Ancak bu durumda öğrencilerin kendi potansiyelleri körelmeye başlamaktadır. Bu da bir süre sonra birbirinin aynı olan kendi benliklerini baskılamış insanlardan meydana gelen bir toplum anlamına gelmektedir ki bu modern dünyanın en çok karşı çıktığı durumlardan biridir.