Anaokulu Eğitim Modelleri

Anaokulu Eğitim Modelleri

izmiregitimkurumlari - 5 Eylül 2021 Pazar

Okul öncesi dönem olarak adlandırılan anaokulu döneminde çocukların aldığı eğitimin onun ileriki hayatında hem sosyal anlamda hem akademik anlamda hem iş seçimi konusunda ciddi şekilde etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle anaokulu eğitim modelleri konusunu iyi bilmeli ve çocuğunuz için en doğru eğitim modelinin hangisi olduğuna karar verdikten sonra onu bir anaokuluna göndermelisiniz.

Reggio Emilia Yaklaşımı

Jhon Dewey, Lev Vygostsky, Jean Piaget ve Jerome Bruner’dan etkilenerek çocukların yetkin, potansiyelini keşfetmiş, özgür düşünebilen ve toplum ile barışık bireyler olmasını teşvik edici olan Reggio Emilia yaklaşımı ikinci dünya savaşı döneminde Loris Malaguzzi tarafından geliştirilmiştir.

Bu eğitim modelinde çocukların öğrenme yeteneğini geliştirmek için materyaller ve çevre koşullarının önemli olduğu savunulmaktadır. Yani;

  • Okul
  • Okulun bahçesi
  • Eğitim materyalleri bu eğitim yaklaşımında öğrenmede kullanılabilir.

Farklı ortamlarda ve farklı materyallerin kullanımı ile eğitim alması çocukların sosyal becerilerini geliştirir ve yaratıcı, güçlü, yetenekli yanlarını ortaya çıkarır.

Bu modelde çocuğun kendini ifade etmesine izin verilir ve açık uçlu materyalleri kendi isteğine göre kullanması beklenir. Müfredat yapısı esnektir ve öğretmen rehber, kolaylaştırıcı kişi konumundadır.

Anaokulu Eğitim Modelleri

Montessorri Yaklaşımı

İtalya’nın ilk kadın doktoru Pedagog Maria Montessorri tarafından İtalya’nın başkenti Roma’da 1900’lü yılların başlarında ortaya çıkmış olan bu eğitim tekniği çocukların kendi müfredatlarını kendilerinin yaratması gerektiğini savunmaktadır. Ülkemizde anaokulu eğitim modelleri arasında sıklıkla adından söz ettirmektedir.

Çocukları özgür birer birey olarak yetiştiren bu eğitim modeli tek tip ve tek düze eğitim anlayışının dışına çıkmaktadır. Bu sayede çocukların hayal gücü, özgüveni, özgür düşünme becerisi, sosyal becerileri, konsantrasyon yeteneği ve üretebilme yetenekleri gelişmektedir.

Bu eğitimi alan çocuklar kendilerini çok iyi ifade edebilmektedir. Kullanılan materyaller Montessorri materyalleri olup bu eğitim metoduna özel olarak yapılmış olan çocuğun hayal gücünü ortaya çıkarıcı nesnelerdir.

Waldorf Yaklaşımı

1919 yılında Almanya’da geliştirilen Waldorf yaklaşımının felsefi yapısı beden birliği, iyi bir eğitim, vicdan gelişimi, irade gelişimi ve duygular ile bir denge kurmak amacını gütmektedir. Almanya’da sıklıkla uygulanan anaokulu eğitim modelleri arasında yer almaktadır.

Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bu eğitim tekniğinde çocukların 7 yaşından önceki davranışlarının zorunluluk halinden ileri gelmediği, bunların tamamen çocuğun kendi isteklerinden oluştuğunu öne sürmektedir.

Daha açıklanabilir olması için yetişkinlikte birilerini kırmamak için söylediğimiz beyaz yalanlar, mutsuz olduğumuzda iş yerindeki gülümsememiz gibi davranışlar 7 yaşındaki çocuklarda görülmez. 7 yaşındaki bireyler tamamen içlerinden geldiği ve istedikleri gibi davranırlar.

Çocukların aldıkları bu müfredatta iradelerini ve arzularını terbiye ederek hayatta ulaşmak istedikleri hedef için sıkı çalışmaları gerektiği ve zaman zaman fedakarlık yapmanın doğru olduğu öğretilmektedir.

Anaokulu Eğitim Modelleri

Bank Street Yaklaşımı

Bu yaklaşıma göre erken çocukluk döneminde olan bireylerin oyun temelli olarak öğrenmesi desteklenmektedir. Burada oyun bir amaç değil bir araç olarak kullanılmaktadır.

Kil, bulmaca, blok, su, kum, boyama gibi etkinliklerin bu eğitim yaklaşımından etkilendiği düşünülmektedir.

Çocukların hem sosyal becerileri hem zihinsel sağlığını destekleyen bir eğitim modelidir. Yapılan etkinliklerin bireyin yaşına uygun olması gerektiği kanaatinde olan bir yapısı vardır.

Anaokulu Eğitim Modelleri Neden Önemlidir?

Anaokulu eğitim modelleri konusu iyi araştırılması gereken bir konudur. Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak çocukların yetişkinlik hayatında sağlıklı bir kimlik benliği, sevdiği işi yapması, doğru kararlar vermesi, kendine güvenen bir birey olması gibi konular çocuklukta aldığı eğitim üzerine şekillenebilir.

Bu nedenle çocuğunuz için hangisinin doğru olduğuna karar verebilmek adına farklı anaokulu eğitim modelleri üzerine araştırmalar yaparak doğru anaokulu seçimi yapmalısınız.