Anaokulu ve Kreşlerde Yürütülen Rehberlik Çalışmaları

Anaokulu ve Kreşlerde Yürütülen Rehberlik Çalışmaları

izmiregitimkurumlari - 1 Şubat 2021 Pazartesi

 "Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Hizmetinin" amacı, "Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Yönetmeliği" nin 6. maddesinde yer almaktadır: Öğrencilerin yetenek ve özelliklerine göre kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamayın, en üst düzey eğitim sürecinden onlardan yararlanın, potansiyellerini en uygun şekilde kullanın ve geliştirin diye bahsedilir.

Bu amaçla okul öncesi kurumları da rehberlik hizmeti vermektedir. Anaokulu ve kreş eğitim dönemi (3-6 yaş) çocukların zihinsel gelişim olarak en hızlı büyüdükleri dönemlerinden biridir. Çocuğun özellikle bu dönemde alacağı eğitim (olumlu ya da olumsuz) daha önemlidir, çünkü çocuğun ilerideki eğitim döneminde alacağı eğitimlerin temelini oluşturacaktır. Bu dönemde çocuklar ancak uygun eğitimle ebeveynlerinden bağımsız hareket edebilir, sosyal rolleri öğrenebilir, bilişsel ve duygusal becerilerde ustalaşabilir ve okula uyum sağlayabilir. Bu dönemde çocuğun kendini tanıması ve kabul etmesi, özgüvenini geliştirmesi, hayal gücünü geliştirmesi, meslekleri ve amaçlarını tanıması, kısacası çocuğun bireysel bir anlayış olduğunu anlayabilmesi için okulda rehberlik hizmetleri planlanmış ve uygulanmıştır. 

Çocukların Birey Olmaya İlk Adımları

Okul öncesi çağda bilişsel, duygusal ve psikomotor gelişim ile ilgili hedef düzeyine ulaşmış bir çocuk; araştırmayı seven, fikir ve düşüncelerini ifade edebilen, sosyal ilişkilere değer veren, paylaşmayı bilen ve mesleğine duyarlı bir birey olarak toplumda bir yere sahip olacak ve topluma faydalı bir birey haline gelecektir. Anaokulu eğitim planına göre okullarda gelişim danışmanlığı hizmeti almış olursunuz. Danışmanlık hizmetleri koruma, önleme ve kriz müdahale hizmetlerini içerir. Çocukların en iyi şekilde düzeyde rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmesi için onların hayatındaki tüm bireylerin (ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri, okul personeli, akrabalar ve çocukla temas halindeki diğer bireyler) çocuğun hayatına dahil edilmesi gerekir. Okul süresince bireysel veya grup halinde rehberlik faaliyetleri düzenlenmelidir. Kişisel rehberlik hizmetinde amaç, çocuğun kişisel ve sosyal gelişimine destek olmak ve duygusal sorunlarını çözmesine yardımcı olmaktır. Anaokulu ve kreş döneminde çocuklara sunulan rehberlik hizmetlerinin amacı, sorunlarını çocuk adına çözmek değil, ona destek vererek kendi sorunlarını çözmesine yardımcı olmaktır. 

Anaokulu ve Kreşlerde Yürütülen Rehberlik Çalışmaları

Okul Öncesi Dönemde Yürütülen Rehberlik Etkinlikleri

  • Çocuğun okula ve çevresine uyumu
  • Çocuğun aile ve toplumdaki yerini kavraması
  • Çocuğun kendine güvenli ve sağlıklı bir hayat kurabilmesi
  • Çocuğun hayatındaki insanlar ile ilişkileri
  • Çocuğun eğitsel gelişimindeki bilinci
  • Çocuğun kendi benliğini tanıması ve kabulü
  • Çocuğun meslekleri tanıyarak bilgi sahibi olması ve hayal kurması
  • Konularında etkinlikler düzenlenir.

Bu etkinlikler, her öğretim yılı başında geliştirilen ve yıl boyunca uygulanan rehberlik hizmeti çalışma planında belirlenir. Uygulanan plan değerlendirildikten sonra planın eksiklikleri tespit edilip ve bir sonraki yıl için hazırlıklar yapılır. Mesleki rehberlikle ilgili olarak çocukların yaşına uygun faaliyetler gerçekleştirilmesi amaçlanır. Sınıf içi etkinliklerde ve sınıf dışındaki gezilerde (aile katılımı, işyeri gezisi vb.) çocuklara bilgi sağlanması önemlidir. Aile eğitimi, rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için çok önemlidir, bu nedenle okulda aile eğitimi ebeveynlerin gereksinimlerine göre yapılır.

Koruyucu Rehberlik Servislerinin Anaokulundaki Çocuklar İçin Önemi

Koruyucu rehberlik hizmetleri çerçevesinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, boşanmış ailelerdeki çocuklar ve davranış bozukluğu olan çocuklar üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda iş birliği yapılacak kurumlarla iletişime geçilmelidir. Ek olarak, aileler ve öğretmenler eğitilmeli ve yapılacak iş birlikleri ile çocukların eğitimine katkıda bulunulmalıdır. Yıl boyunca rehberlik hizmetleri için düzenlenen toplantı ve seminerlerin yanı sıra eğitim duyuruları ve broşürler hazırlanarak veliler bilgilendirilir. Velileri ziyaret etmenin amacı, planlandığı gibi öğrencilerin ev ortamını gözlemlemektir.

Danışmanlık hizmetleri sunan rehberlik servisi çocukların en doğru ve faydalı bir biçimde geliştirilmesinde en önemli birim olduğunu, geleceğimizin teminatı olduğunu ve çocuklarımızın eğitimine daha fazla katkı sağlayacağını anlamalıyız. Bu nedenle okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetlerine daha çok dikkat etmeli ve çocuklarımızı birlikte yetiştirmeliyiz.