Çift Dilde Eğitim Veren Anaokulları

izmiregitimkurumlari - 4 Eylül 2021 Cumartesi

Çift dilde eğitim veren anaokulları ülkemizde yaygın şekilde bulunan eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Burada ana amaç çocukluk çağından itibaren çocukların iki dili birbirine paralel şekilde öğrenerek bilingual bireyler olabilmeleridir.

Bilingual Nedir?

Bilingual kelime anlamına bakıldığında çift ana dilli birey anlamına gelmektedir. Bu bireyler zihinlerinde iki farklı dili ana dilleri gibi hiç zorluk çekmeden konuşabilmektedir. Bireylerin bu şekilde bir niteliğe sahip olabilmesi için dil eğitimini çocukluk çağında ya da ergenlik dönemlerinin başlarında almaları gerekmektedir.

Aksi halde artık yetişkinlik döneminde dil öğrenildiğinde kişinin ana dili bir tane olduğu için sürekli zihninde kendi ana dilinde düşünerek çevirmeye çalışma durumu gözlemlenmektedir. Oysa bilingual olan bireyler her iki dilde de cümleleri akıcı bir şekilde kurabilmektedir.

Bilingual Kime Denir?

İki farklı dilde iletişim kurma becerisine sahip olan bireylere bilingual adı verilmektedir. Çift dilde eğitim veren anaokulları bu konuda çocukların beyin gelişimini sağlamak adına buna uygun müfredat benimsemektedir.

Bir dili öğrenmek demek dil kaslarının gelişmesi, beynin farklı biçimde düşünmeye alışması gibi pek çok fiziki ve mental olayın bir arada gerçekleşmesi ile olmaktadır. Bunları ileriki yaşlarda geliştirmeye çalışmak zorlayıcı olabilirken çocuklar bunu hiçbir zorluk çekmeden başarmaktadır.

Bu konuda çocukların gelişimine yardımcı olan çift dilde eğitim veren anaokulları çocuğunuzun sadece dil öğrenmesini değil aynı zamanda zihinsel pek çok işlevinin de gelişmesine katkıda bulunmaktadır.