Çocuk Eğitiminde Aile mi Çevre mi Etkilidir?

Çocuk Eğitiminde Aile mi Çevre mi Etkilidir?

izmiregitimkurumlari - 4 Şubat 2021 Perşembe

Çocuklarda kişilik oluşumu ve çocuk eğitimi için aile ve çevresel faktörler göz ardı edilemez. Çevresel faktörlerin her zaman önemli olduğunu söylesek de aile eğitimi de yadsınamaz derecede önemlidir. Bu nedenle çocukların büyümesinde ailenin veya çevrenin etkili olup olmadığı genelleştirilemez. Çocuğun öncelikle ailesinde sağlıklı eğitime ihtiyacı vardır. Daha sonra okul maceraları, ailenin başlattığı bu gelişimin devamı olacaktır. Bir çocuk çevresinden etkilenirse bunun çocuk için bazen olumlu bazen de olumsuz etkileri olur. Çünkü çevre her zaman iyi bir örnek oluşturmaz.

Çocuklar etrafta gördüklerini her zaman taklit ederler. Anne babasının davranışları, komşularından gördüğü davranışlar veya arkadaşlarının çevresi çocuğun büyümesinde çok etkilidir. Çünkü çocuk büyürken birini seçer ve ona benzemeye çalışır. Bu kişi babası, annesi veya başka biri olabilir. Ancak 6 yaşından itibaren çocuklar çevreye daha fazla dikkat etmeye başlarlar. Çünkü 6 yaşından itibaren dışarı çıkıp özgürce oynayabilir. Ebeveynlerinin davranışlarına çevreye gösterdiği tepkiden daha meraklıdır. Zamanla aile ise ayrılan çocuk kendine örnek alacak ve takip edecek başkalarını bulur. Temsil ettiği modeller aktörler, sanatçılar, yazarlar veya sıradan insanlar olabilir. Örnek aldığı kişi gibi davranmaya başlar ve tanıştığı arkadaş çevresi de göz ardı edilmemelidir.

Çevrenin çocukların büyümesi üzerindeki etkisi sürekli değişmektedir. Geçmiş ve şimdiki çevresel faktörler arasında da bazı farklılıklar vardır. Çevresel faktörler ayrıca çocuğun yaşadığı bölgenin kültürel yapısına da bağlıdır. Pek çok kültürün bir araya geldiği bir ortamda çocuğun eğitimi ve kişilik oluşumu da farklı olacaktır. Çevre yararlı olduğunda, çevrenin çocukların eğitimindeki önemi ne kadar olumlu yönde fazla ise ortamın faydasız olması da olumsuz yönde o kadar fazla ve etkilidir. Çevrenin çocukların büyümesinde bir faktör olduğu fikri genellikle daha azdır. Bu noktadan bakıldığında çevrenin etkisinin ne denli fazla olduğunu anlasak da kaynağın daha küçük yaşlardaki çevresi ve bu süreçteki aile eğitimi olduğu unutulmamalıdır.

Çocuk Eğitiminde Aile mi Çevre mi Etkilidir?

Çocuk lise hayatına başladığında etrafında sigara gibi kötü alışkanlıklara sahip olan insanlar varsa, çocuklar bu çevresel tutumlardan etkilenecektir. Daha sonra bu alışkanlıkların zararlı olduğunu bilse bile yine de o davranışları sergilemeye başlayacaktır. Öte yandan, çocukların arkadaş çevresi saygılı, hoşgörülü, çalışkan vb. özelliklere sahip bireylerden oluşuyorsa çocuk zamanla onlarla aynı paydada buluşmaya ve onlara benzemeye çalışacak, saygı ve hoşgörü gibi özellikler kazanacaktır.  Yani çocuk 5-6 yaşına kadar ailesiyle birlikte kaldığı ve yeni arkadaşlarla tanışma şansı olmadığı için anne babasının davranışlarını örnek alsa da bu süreçten sonraki çevresel faktörler zaman geçtikçe etkisini daha da artırır.

Zaman ilerledikçe çocuk daha çok arkadaşlar edinir ve medyayla tanışır. Böylece daha çok insanla etkileşime geçmeye ve onları tanımaya başlar. İnsan çevresi genişledikçe kendine örnek alabileceği daha fazla model bulur. Bu modellerin iyi veya kötü yanlarını taklit etmek kendisine kalmıştır. Çevre, çocuk eğitiminde daha önemlidir çünkü çocuklar büyüdükçe ailenin çocuklar üzerindeki etkisi azalacaktır. Ancak çocukların çevreden aldığı etkiler en başta aldığı aile eğitimi süzgecinden geçer. Yani çocuk eğitimi konusunda aile eğitimi mi çevre mi daha etkilidir sorusuna aradığımız cevap her çocuk için değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden bu konu genelleştirilemez.