Eğitimde Robotik Gelişme

Eğitimde Robotik Gelişme

engntoprak - 3 Şubat 2021 Çarşamba

Bilim ve teknolojideki araştırmalar sonucunda eğitim teknolojilerinde de yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Robotik teknolojilerin gelişmesi tüm bilim dallarını etkilediğinden eğitim alanında robotik kodlama kullanımı da bir araştırma konusu olmuştur. Eğitimde son yenilikler arasında yer alan robotik kitler, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak daha kalıcı öğrendiklerini gösterdiği için disiplinlerin uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Anaokulundan lisans düzeyine kadar tüm eğitim düzeylerinde robotik kullanımının etkilerini inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır.

Eğitimde Robotik Gelişme

Araştırmalar 2007-2017 yılları arasında milletlerarası alanda yapılmış 45 farklı içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu bağlamda robotiğin eğitimde kullanımı ile ilgili yayınlanan çalışmalardaki güncel eğilimler sunulmaktadır. Çalışmaların sonuçları incelendiğinde eğitimde robotik kullanımı ile ilgili çalışmalarda özellikle problem çözme ve işbirliği yeteneği üzerindeki etkilerinin incelendiği görülmektedir. Çalışma disiplini olarak disiplinler arası becerileri içeren STEM eğitimi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca çalışmalar yayınlandığı yıla göre değerlendirildiğinde çalışmaların artarak devam ettiği görülmektedir. Materyal olarak en fazla LEGO Mindstorms NXT kitinin kullanıldığı, örneklem grubu olarak ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin tercih edildiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulguların, robotik teknolojinin eğitimde kullanımı ile ilgili çeşitli boyutlarda yapılacak diğer çalışmalara örnek oluşturması beklenmektedir.