High Scope Nedir

High Scope Nedir

izmiregitimkurumlari - 28 Ağustos 2021 Cumartesi

High scope; Amerika Birleşik Devletleri’nde 1962 yılında David P. Weikart ve meslek arkadaşlarının birlikte geliştirdikleri bir eğitim yaklaşımıdır.

Bu eğitim yaklaşımına göre nesneleri tanımak için kişinin onlarla ilgili bir uğraşının olması, üzerinde değişiklik yapması, birleştirme ve değiştirme, ayırma ve tekrar birleştirme gibi eylemlerde bulunması önemlidir.

Bu şekilde kişi ile nesne arasındaki etkileşim ile çocukta bilgi doğduğuna inanılan bir eğitim yaklaşımıdır.

Günümüzde okul öncesi eğitim için pek çok ülke tarafından bu şekilde bir eğitim yaklaşımı benimsenmiş durumdadır. Çocuklar kendi kendilerine oyun ürettiklerinde, nesneler üzerinde plan kurarak onunla etkileşim içerisinde olduğunda öğrendiklerini daha iyi anlamaktadır.

Bu bir nevi ileriki dönemlerde kullanılan yaparak yaşayarak öğrenme metodunun okul öncesi dönem haline uyarlanmış versiyonu gibi düşünülebilir.

High Scope Nedir?

 • Çocukların eğitim yaklaşımlarından biri olan high scope nedir, diye baktığımızda bunun çocuklar üzerinde;
 • Sorumluluk bilincini kazanma
 • Kendini daha rahat ifade edebilme
 • Başkalarının fikir ve görüşlerine saygı duyma
 • Kendi benliğini keşfetme
 • Karar alma mekanizmasının gelişmesi ve güçlenmesi
 • Öz disiplin kazanmasına yardımcı olması
 • Yeteneklerini geliştirme fırsatı bulması
 • Yaratıcı olmaları
 • Girişken ve sorgulayıcı olmaları
 • Kendini ifade etme ve düşünme konusunda dil becerilerinin gelişmesi gibi faydaları bulunmaktadır.

High scope eğitim yaklaşımına sahip bir programdan faydalanan çocuklarda çok etkin bir şekilde öğrenme yeteneğinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Plan yap – gerçekleştir – hatırla sürecinden sürekli olarak çocukların geçmesi sağlanmaktadır. Burada uygulanan etkinlik metotlarının planları eğitimcilere aittir. Ancak katı bir etkinlik planından ziyade çocuğun önüne sunulan materyal ile kendisini serbest bırakmak esas alınmıştır.