Küratör Nedir?

Küratör Nedir?

izmiregitimkurumlari - 23 Temmuz 2021 Cuma

Latince ‘curare’ ‘dikkat çekmek için’ anlamına gelen kelimeden türetilmiş olan küratör (curator) kelimesi sanatçı ve izleyici arasındaki köprüdür.

Küratörler; galeri, kütüphane, müze, arşiv gibi sanat eserlerinin yoğun şekilde bulunduğu yerlerde çalışırlar. Sanat eserlerine karşı üstlendikleri sorumluluklar;

  • Koruyuculuk
  • Gözetmenlik
  • Yöneticilik
  • Teftiş
  • İşletmenlik şeklidedir.

Küratörler kültürel mirasın korunmasını üstlenen uzman kişiler olarak sorumlu oldukları koleksiyonlara karşı yukarıda belirtilen hassasiyetleri gösterirler.

Türk Dil Kurumuna göre küratörler; müze, sergi, kütüphane, hayvanat bahçesi, gibi etkinlikleri yöneten ve düzenleyen yetkili kişilerdir.

Kimler Küratör Olabilir?

Ülkemizde küratör olmak için herhangi bir ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Ancak bu işi üstelenen kişiler genel olarak üniversitelerin;

  • Gazetecilik
  • Sanat tarihi
  • Radyo Televizyon Sinema
  • Resim
  • Heykelcilik gibi bölümlerinden mezun olan kimseler bu mesleği icra etmektedir.

Bu tür bölümlerde olan kimseler kendilerini sanat eserleri konusunda daha iyi geliştirme fırsatı yakalamaktadır. Ancak ülkemizde küratör olmak için bu şekilde bölüm mezuniyet şartı olmadığı, bu alanların dışında olan kimselerin de ilgi alanlarına göre küratörlük yapabileceği bilinmelidir.

Küratöryel Çalışma Nedir?

Küratöryel çalışma nedir, diye baktığımızda bir küratör içinde bulunduğu toplum ile sanat arasında köprü görevi gören kişilerdir. Bu kişiler yaptıkları çalışmalar aracılığı ile yaşam ve sanat arasında bağ kurmayı ve sorunlara bu yolla dikkat çekilmesini sağlamaktadır.

Küratörler Ne Kadar Kazanır?

Küratörler asistanlık dönemlerinde ve uzmanlık dönemlerinde yıllık olarak 40.000-70.000 arasında kazanmaktadır. Asistanlar daha düşük, uzmanlar daha yüksek paralar kazanmaktadır.

Çok fazla kişinin zamanını alan bir iş olmadığı için ikinci bir iş olarak yapıldığında ciddi anlamda gelir seviyesini arttıracak bir meslektir. Aynı zamanda kültürel anlamda da kişiyi geliştiren, ileri götüren, ufkunu genişleten bir iştir.