Mahremiyet Eğitimi Nedir?

Mahremiyet Eğitimi Nedir?

izmiregitimkurumlari - 29 Ağustos 2021 Pazar

Mahremiyet eğitimi çocukları dış dünyaya hazırlayan en önemli eğitim türlerinden biridir. Çocukların ileriki yaşamlarında özgüvenli ve kendileriyle barışık olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri bu eğitim ile temellenir.

Ebeveynler ve öğretmenler bu konuda çocukların eğitim almalarını sağlamalıdır. Zaman aralığı olarak 0 – 6 yaş aralığında bu eğitim verilmelidir.

Bu temeller üzerinde çocuk geliştiğinde ve büyüdüğünde daha olgun ve özgüvenli yetişecektir.

Çocuklar ilk mahremiyet algılarını tuvalet eğitimi ile birlikte yaşarlar. Sonrası için mahrem olarak nitelendirilen durumlar bireyin içinde yaşadığı toplumda şekillenir.

Mahremiyet Eğitimi

Mahremiyet eğitiminin iki farklı yönü bulunmaktadır. Bunların biri duyuşsal biri de bilişseldir. Duyuşsal olan yöne baktığımızda çocukların mahremiyet duygusunu öğrenmeye hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bilişsel yönde ise çocuğun bilinç düzeyinin mahremiyet eğitimini almaya yeterli olup olmadığını kontrol etmektir.

Eğer çocuğunuz bilişsel ya da duyuşsal yönden hazır değil ise mahremiyet eğitimini biraz daha ertelemek gerekmektedir. Aksi halde zamanından önce ya da sonra bu eğitim verilmeye çalışıldığında çocukta başarısızlık ve özgüvensizlik gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Mahremiyet eğitimi ilk olarak ailede başlamaktadır ve bu durumun ilk sorumluları bireyin ebeveynleridir. Ebeveynlerin birbirlerine karşı ve çocuğuna karşı gösterdiği davranışlar, birbirlerinin özel alanına ne kadar saygı duydukları ve çocuğa bunu ne kadar aktarabildikleri çok önemlidir.

Mahremiyet eğitimi için bireyin içinde yaşadığı toplum da en az ailesi kadar önemlidir.