Metropolitan Okul Olgunluk Testi Nedir?

Metropolitan Okul Olgunluk Testi Nedir?

izmiregitimkurumlari - 22 Eylül 2021 Çarşamba

Çocukların okula gitmeye hazır olup olmadıklarını farklı özelliklerini dikkate alarak değerlendiren teste Metropolitan Okul Olgunluk Testi adı verilmektedir. Genel olarak 5-6 yaşında olan çocuklara uygulanmaktadır.

Test Hilderth ve arkadaşları tarafından hazırlanmıştır ve Oktay tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Test Oktay tarafından Metropolitan Başarı Testi ile birlikte 44 farklı çocuğa uygulanmıştır. Bunun sonucunda da bu iki test arasındaki farklı korelasyonların 34 ile 53 aralığında olduğu tespit edilmiştir.

Testin çocuklar üzerinde cümleleri anlama, kelime bilgisi, eşleştirme, sayı, genel bilgileri ve kopya etme şeklinde 6 farklı değerlendirme kriteri ve 100 farklı maddesi bulunmaktadır. Testin sonucunda çocuğun sadece okula hazır olup olmadığı değil buna ne kadar yakın olduğu da belirlenebilmektedir.

Bu sayede çocuğun eksik olduğu yönler tespit edilerek bu tarafların eksikliklerinin kapatılıp çocuğun okula hazır hale gelmesi sağlanabilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi’nin bir Pedagog ya da psikolog tarafından yapılması tavsiye edilmektedir. Bu sayede çocuğun kapsamlı olarak test dışındaki durumları da değerlendirilip sağlıklı bir biçimde okula başlaması süreci desteklenebilir.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi Nasıl Yapılır?

Metropolitan Okul Olgunluk Testi okula başlama çağında olan birinci sınıfa başlayacak olan çocukların başarı seviyesini ve sahip olduğu özellikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Testi uygulayacak olan uzman kişi çocuğa sözlü olarak yönergeler verir ve çocuğun bunların sonucunda hangi görseli tercih ettiğine dikkat eder.

Testin çocuklara bireysel şekilde yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Grup halinde çocuklara yapılıp sonradan verdikleri yanıtların değerlendirilmesi de mümkündür.

Test ortalama olarak 24 dakika kadar zaman almaktadır. Soru formuna bakıldığında kayıt formu görülmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Neyi Ölçer?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi tarafından ölçeklendirilen durumlar şu şekildedir:

 • El ve göz koordinasyonu
 • Durumlar karşısında neden sonuç ilişkisi kurup kuramama
 • İnce motor kas durumu
 • Sayı bilgisi
 • İşitsel dikkat yeteneği durumu
 • Görsel dikkat durumu
 • Yönerge takip yetisinin olup olmadığı
 • Kelime dağarcığı
 • Nesne bilgisi
 • Kelime bilgisinin düzeyi

Metropolitan Okul Olgunluk Testi Nedir?

Metropolitan Okul Olgunluğu Test Materyali

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi iki farklı ana kategoriden meydana gelmektedir. Bunlar okuma ve sayı bilgisi şeklindedir. Sonrasında bu iki ana kategorinin kendi içinde toplamda 6 farklı dallara ayrıldığı görülecektir.

Sayı Olgunluğu Bölümleri

Sayı olgunluğu bölümlerinde iki farklı alt başlık bulunmaktadır. Bunlar; kopya etme ve sayılar şeklindedir.

Kopya Etme

Bu bölüm 10 farklı sorudan meydana gelmektedir. Çocuğun fiziksel ve mental olarak farklı becerileri tespit edilmektedir. Çocuğun önüne verilen şekilleri doğru algılaması ve bunu ilgili mekan ile eşleştirmesi istenmektedir.

Toplamda bu aşama için 5 dakika kadar zaman tanınmaktadır.

Sayılar

Sayılar aşaması 24 farklı sorudan meydana gelmektedir. Bunlar:

 • Sayma sayıları
 • Sıra sayıları
 • Sayı dilinin ne olduğunu bilip bilmeme kontrolünün yapılması
 • Sayıların ne olduğu gibi bilgileri vermektedir. 

Test sırasında şekiller üzerinden de sorular sorulabilmektedir. Toplamda bu bölüm için belirlenen süre 6 dakika şeklindedir.

Okuma Olgunluğu Bölümleri

Okuma olgunluğu bölümleri 4 farklı alt başlığa ayrılmaktadır. Bunlar:

 • Eşleştirme
 • Genel Bilgi
 • Kelime Anlama
 • Cümle Anlama şeklindedir.

Eşleştirme

Bu bölümde toplamda 19 farklı soru yer almaktadır. Çocukların görsel algısını ölçen bu sorular önlerine sunulan resimlerdeki resimleri benzerleri ile eşleştirmeleri istenmektedir. Toplamda bu aşama için verilen süre 7 dakikadır.

Genel Bilgi

Çocukların kültürel seviyelerini tespit eden bu alt başlık oldukça önemli bir yere sahiptir ve toplamda 14 farklı sorudan meydana gelmektedir.

Bu aşamada çocukların anne ve babaları ile olan iletişimleri, çevresindeki durumların farkında olup olmaması, çevresini tanıyıp tanımadığı ve nesneler arasında kurduğu ilişkiler gibi durumlara bakılmaktadır.

Uzman kişi tarafından bu aşamada çocuğa yöneltilen soruların önüne sunulan nesneler ile ilişkilendirmesi ve bu nesneleri isimlendirmesi istenmektedir.

Bu aşamanın toplam süresi 3,5 dakika kadardır.

Kelime Anlama

Bu bölüm 19 farklı sorudan meydana gelmektedir ve çocukların kelimeleri ne kadar anladığı tespit edilmektedir.

Bu testte verilen resimlerin altında satırlar yer alır. Bu satırların içerisinde farklı 4 tane resim bulunmaktadır.

Uzman kişi söylediği kelimeler sonucunda hangi görseli tercih ettiklerini gözlemlemektedir. Bu aşama için verilen süre 4,5 dakika kadardır.

Cümle Anlama

Cümle anlama testinin toplam süresi 3.5 dakika şeklindedir. çocuklara bu aşamada kelime anlamada olduğu gibi bazı cümleler söylenmektedir.

Çocuğun bu cümlelere ait olduğunu düşündüğü görselleri tespit etmesi istenmektedir. Toplamda 14 farklı soru yer almaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Çocukların bu testinin değerlendirilme biçimi puanlama ile yapılmaktadır. Testin sonucundan alınan puana göre çocuğun farklı olgunluk derecelerinde kategorize edilmesi sağlanır. Buna göre:

 • 0-39 puan alanlar – E harfi grubu – zayıf tehlikeli olgunluk düzeyi
 • 40-64 puan alanlar – D harfi grubu – ortanın altında olgunluk düzeyi
 • 65-79 puan alanlar – C harfi grubu – orta olgunluk düzeyi
 • 80-89 puan alanlar – B harfi grubu – ortanın üzerinde olgunluk düzeyi
 • 90-100 puan alanlar – A harfi grubu – üstün olgunluk düzeyi

Puanlar okuma olgunluğu ve sayı olgunluğu için ayrı ayrı hesaplanır ve ayrı değerlendirilir. Sonrasında da bu ikisinin birlikte toplam değerlendirmesi yapılmaktadır.

Bir çocuğun E ve D harfi grubunda olması durumunda özel eğitim almaları gerekebilir. Bununla ilgili olarak anne ve baba bilgilendirilir.

Anne ve babaların bilmeleri gereken noktalardan biri Metropolitan Okul Olgunluk Testi’nin zeka düzeyi belirleme ile herhangi bir ilgisinin olmamasıdır. Sadece çocukların akademik eğitime ne kadar hazır oldukları ve hangi bakımdan eksik yönlerinin bulunduğu ile ilgili sonuç alınabilecek bir testtir.

Sonuçların mutlaka uzman bir psikolog tarafından değerlendirilmesi gerektiğini de göz ardı etmemelisiniz.