Öğretmen Yardımcısı Nedir?

Öğretmen Yardımcısı Nedir?

izmiregitimkurumlari - 7 Eylül 2021 Salı

Anaokulu, gündüz bakım evi, çocuk yuvası ve kreş gibi yerlerde sınıf içerisinde öğretmenin dışında başka bireyler de görev almaktadır. Bu kişilere öğretmen yardımcısı ya da yardımcı öğretmen adı verilmektedir.

Yardımcı öğretmenler çocukların oyun oynarken yönlendirilmesi, tuvalet sırasında destek almaları, yemeklerini yerken destek almaları ve rehberlik gibi hizmetler verirler.

Aynı zamanda öğretmene her türlü ders içeriği konusunda destek olurlar.

Öğretmen Yardımcısı Nasıl Olunur?

Öğretmen yardımcısı Meslek lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Lisesi gibi okullarda yer alan çocuk gelişimi bölümünde eğitim alan kişiler bu alanda çalışabilirler.

Bir de Kız Teknik Öğretim Olgunlaştırma Entitüsü adı verile eğitim kurumlarında çocuk bakıcılığı eğitimi almış olan kişiler ve Pratik Kız Sanat Okullarında eğitim almış kişiler yardımcı öğretmen olarak çalışabilmektedir.

Bu alandan mezun olan kişiler anaokulu, gündüz bakım evi, kreş ve çocuk yuvası gibi yerlerin verdiği yardımcı öğretmen ilanlarına başvurarak çalışmaya başlayabilirler ya da kamu kurumlarında çalışmayı da tercih edebilirler.

Öğretmen Yardımcısı Tanımı

Öğretmen yardımcısı görev tanımları şu şekilde belirtilebilir:

  • Öğrencilere el yüz yıkama gibi konularda eğitim vermek ve yardımcı olmak
  • Çocukların sosyal yaşamlarında birbirlerine olan tutumları hakkında eğitim verirler
  • Çocuklara sorumluluk bilinci aşılama konusunda destek olurlar
  • Gerekli durumlar söz konusu olduğunda çocukların kıyafet değişimine yardımcı olurlar
  • Uyku saati, yemek saati, tuvalet zamanı gibi çocukların günlük gereksinimlerini takip ederek yardımcı olurlar
  • Çocukların aldıkları müfredatı daha iyi kavramalarına yardımcı olurlar
  • Sınıfta o gün yapılacak olan eğitim için gerekli materyallerin sınıfa getirilmesi ve hazırlanması konusunda öğretmene yardımcı olmak da görevleri arasında yer almaktadır