Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Durumları

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Durumları

engntoprak - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Okuma alışkanlığı ilkokul yıllarında edinilen bir alışkanlık olsa da okul öncesi çağda çok fazla faktör kişiyi bu alışkanlığa hazırlamaktadır. Bir çalışmada, okul öncesi dönemde bireylere okuma alışkanlığı kazandıran faktörler; aile, çevre, okul öncesi kurumlar ve bu faktörlerin okuma alışkanlıkları üzerindeki etkileri konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu HÜBA öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazandıran faktörlere yönelik çalışma sonuçları bulunmaktadır. Araştırma kapsamında ilkokula başlamaya en yakın altı yaş grubundaki 60 çocukla birebir görüşmeler yapılmış, bu süreç içerisinde anaokulunda anket uygulanmış ve ilgililer tarafından bir takım gözlemler yapılmıştır. Araştırmada anaokulu öğretmenlerinden yapılandırılmış görüşme yoluyla çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına yönelik etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi alınmış olup incelenmiştir.

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Durumları

Araştırmanın sonuç kısmında, elde edilen veriler okul öncesi çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayan faktörler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuç kısımları, ailelerin çocuklar için bir okuma ortamı yaratmada ve okumaya hazır olmalarını sağlamada yol gösterici  ve etkin bir role sahip olduğunu ve bu hazırlık döneminde ailenin yanı sıra arkadaş grubu, çevre ve öğretmenlerin de dahil olan diğer önemli faktörler olduğunu göstermiştir.