Özel Öğretim Kursları

engntoprak - 4 Şubat 2021 Perşembe

Dershane adıyla hizmet veren kurumlar artık ‘’ Özel Öğretim Kursları ‘’ olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu hizmetlere belli başlı standartların getirilmesiyle birlikte bu kursların öğrencilere faydaları da standartlarla birlikte artış göstermiştir.

 

Özel Öğretim Kursları

Dershane Yerine Özel Öğretim Kursu

Yönetmelikler, özel eğitim kurslarını "okul dışı eğitim ortamı" olarak yorumlamaktadır. Bu derslerin müfredatı yönetmeliklerle belirlenir. Özel bir öğretim kursu sadece üç konuda öğretilebilir. Yönetmelikler hangi binaların, hangi sınıfların ve hangi öğretmenlerin derslerinin verileceğini belirler. Her kurs, yönetmelikte belirtilen çerçeve planı uygulamalıdır. Örneğin, her sınıfa bir branş öğretmeni tarafından öğretilmelidir. Bakanlık, tüzüklerdeki standartlara göre denetimler de yapacak. Özel öğretim kurumlarının müfredatı için net bir çerçeve yoktur.

Özel Öğretim Kursları

Üç Bilim Grubu Nedir?

 Talim ve Terbiye Kurulu sekiz alanda özel eğitim kursları için müfredat planları hazırlamıştır. Bunlar Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe olarak sınıflandırılır. Bu nedenle, bir kurs bunlardan üçünü seçecektir. Örneğin, fizik, kimya ve biyoloji dersleri veren kurumlar diğer derslerden destek alamayacaklar.

Özel Öğretim Kursları

Derslerin İşlenişindeki Farklar

Derste amaç, dersi ilgili sınıfta, dersin öğrenme içeriği ile uyumlu ve çelişmeyecek şekilde öğretmektir. Ancak özel öğretim kursları bu kursların önemini değiştirebilir ve istedikleri herhangi bir yöntemi kullanabilir. Zor bir konuya daha fazla zaman ayırabilir ve kursları açıklamak için farklı teknikler kullanabilir. Sınıfta ise sekiz dersten oluşan bir paket plan uygulanmaktadır.

Özel Öğretim Kursları

Öğrencilere Daha Özgür Alan Bırakmak

Bir öğrenci, katıldığı özel eğitim kursunda okutulan ders dışında yoğun bir ders almak isterse, başka bir kuruma kayıt yaptırması gerekecektir. Örneğin, bir yerde tarih, coğrafya ve felsefe okuyan bir öğrenci matematik dersi almak isterse, o zaman başka bir okula gidecektir. Bu durumda öğrencinin kursa katılması gerekecektir. Ancak, bölüm temsilcileri, bazı kurumların birbirine yakın farklı kurslarla kurslar verebileceğine inanmaktadır. Her şey öğrencilerin isteklerine bağlı ve zaman ayırabildiği takdirde istediğine gidebilir.

Özel Öğretim Kursları

Öğrencilerin Derslerinde Daha İyi Takip İmkânı

Kursa katılan tüm öğrencilerin MEBBİS kayıtlarını lisenin son yılına kadar ilişkilendirecektir. Milli Eğitim Bakanlığı bu sistem üzerinden kurslara katılan öğrencileri takip etmeye bu sayede devam edebilecek. Bu amaçla, e-okul içinde bir elektronik genişletme modülü oluşturdu. Burada öğrenci hangi dersi çalışacak ve performansı ne olacak takip edilebilmektedir. Okul, kursa katılıp katılmadığını ve ilerleyişini görmek için çocuğu takip edebilecektir. Gerekirse kurs okulu arayabilecek ve iş birliği sağlayabilecektir.
Halen öğrenim gören öğrenciler için, kurs haftada altı gün yapılacak ve pazar günü ders açılmayacaktır. Bu kurslar 07.00-19.00 saatleri arasında olacaktır.

Özel Öğretim Kursları

Mezuna Kalan Öğrenciler İçin Pazar Günü Dahil

Öte yandan, özel öğretim kursları mezunlar için kurslar sunabilecek ve pazar günleri eğitim verebilecek. Mezunlar haftanın her günü ders alma imkanına sahip olacaklar. Kurs saatleri 07.00-23.00 arasında belirlenir. Valinin izniyle, temel ortaokullar öğrencilerine ancak bir hafta içinde ve okul saatleri dışında yoğun kurslar sunabilir.