P4C Eğitim Sistemi

P4C Eğitim Sistemi

izmiregitimkurumlari - 25 Kasım 2021 Perşembe

P4C; çocuklar için felsefe şeklinde açılıma sahip olan özel bir eğitim tekniğidir. Bu eğitim sürecinde;

 • Eğitim
 • Tanışma
 • Derinleşme şeklinde üç farklı kısım yer almaktadır.

Bu eğitimi alan bireyler kuramsal eğitimler, uygulama teknikleri ve uygulama örnekleri ile tanıştırılmaktadır.

Orijinal adı Pjiosophy For/With Cildren (P4wC) şeklinde olan bu eğitim tekniğinde öğrenciler kursu tamamladıklarında ‘Çocuklarla Felsefe Kolaylaştırıcı (Uygulayıcı) Eğitim Katılım Sertifikası’ alırlar.

P4C Eğitiminin Yapısı

Uygulama ve kuram biçiminde iki farklı temel üzerine kurulu olan P4C eğitimi sonuçta nitel olan ölçme tekniklerine sahiptir. Yapısında bol miktarda öğretmenlik ve pedagojik uygulama bulunmaktadır.

 • Eğitim sadece Türkçe değil uluslararası dil standartlarına göre verilmektedir.
 • Kuramsal uygulamalar atölye ortamında verilmektedir.
 • Eğitim sırasında öğrencilere eğitici süpervizörlük yapmaktadır.

P4C Eğitimin Amaçları

 • Öğretmen öğrencilerin muhakeme yapma, düşünme, olayları değerlendirme gibi konularda gelişmesi için onları teşvik eden bir role bürünür.
 • Eğitimin ortamını, öznelerini, işlem tekniklerini tanımak ve öğrencileri bu eğitim metodu ile tanıştırmak
 • Öğretmenlerin becerilerini geliştirmek amacı ile sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini bir adım öteye götürmek
 • Öğretmenleri çocuklarla felsefe teknikleri konusunda eğitmek
 • Çocuklarla felsefe örneklerini incelemek

Kimler Bu Alanda Eğitim Alabilir?

P4C eğitimi konusunda bir eğitmen olabilmek için kişilerin bazı özelliklere sahip olması önemlidir. Bu özellikler:

 • Özgün olmak
 • Yaygın eğitim birimlerinden birinde çalışıyor olmak ya da bunlardan birine halihazırda aday olmak
 • Çocuklarla felsefe gibi bir alana ilgilerinin yatkın olması
 • Gençler ve çocuklarla çalışan uzman kişiler
 • Çocuk sahibi olmayı düşünen ve bilinçli çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynler

P4C Eğitimi Almak Kişiye Neler Kazandırır?

 • Eğer P4C eğitimi almak istiyorsanız bu eğitim sistemi sayesinde çevrenizdeki çocuk yaştaki bireylerin doğru ve nitelikli düşünebilmeleri konusunda onları yönlendirebilirsiniz.
 • Çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin kimlik gelişimine yardımcı olabilirsiniz.
 • Etrafınızdaki çocukların eleştirel düşünebilme, sorgulama, düşüncelerini algılama, kendi kimliklerini kazanmalarına gibi değerlere sahip olabilmelerini sağlayabilirsiniz.

P4C Eğitim Sistemi

P4C Eğitiminin Tarihçesi

P4C eğitim sistemi tarihte ilk olarak Amerikalı bir filozof olan Matthew Lipman tarafından geliştirilmiştir. Kendisi tüm yaş gruplarındaki bireylerin bir felsefesinin olduğu görüşüne sahiptir.

Yetişkinler, çocuklar, gençler ve herkes için felsefe mottosu ile hareket eden Lipman felsefeyi akademik çerçeveden çıkararak tüm yaş gruplarına uyarlanıp bunun eğitim ile bütünleştirilmesini sağlamıştır.

Felsefe, dünyanın, evrenin, doğanın, insanın her türlü konu hakkında düşüncelerini ortaya koyması ve merak ettiği alanlarda akıl yürüterek teoriler oluşturmasını sağlayan özgün bir düşünceler sistemidir.

İnsan içerisinde bulunan merak ve bilme tutkusu ile etrafındaki her şeyi inceler ve hepsi hakkında düşünür. P4C eğitim sisteminde de felsefe o herkesçe bilinen sıkıcı halinden sıyrılarak kişinin ruhunu ve bedenini bütünleştiren, bir filozof gibi düşünebilmesini sağlayan, ufuk genişletici bir biçimde ele alınır.

Bu eğitim sistemi içerisinde olan bir eğitmen salt bilgi aktaran kişi olmaktan sıyrılmıştır. Bunun yerine öğrencilere üzerine düşünebilecekleri kendi yaşlarına uygun sorular ile zihinlerini kullanmayı öğrenmelerini sağlamaktadır.

Sınıf ortamında çocuklara verilen sorularla bir felsefik ortam oluşturulur. Bu sayede çocuklar olayları nasıl değerlendireceklerini ve olayları değerlendirirken nasıl kendi kimliklerini keşfedeceklerini öğrenebilecektir.

Elbette ki koca bir eğitim sistemi sadece soru ve yanıt şeklinde yapılan derslerden oluşmamaktadır. Kendine özgü bir müfredat sistemi olan P4C eğitim sistemi felsefeyi konu alan resim, metin, drama gibi başka materyallere de sahiptir.

Kavram Analizleri

P4C eğitim sisteminde yapılan dersler sırasında öğrencilere; iyilik, dostluk, gerçek mutluluk, yardımlaşma, erdemlilik gibi kavramlar da empoze edilir.

Çocuklara bu bilgiler farklı eğitim materyalleri kullanılarak sunulur. Bunlardan da önemlisi bir tartışma ortamı yaratılarak çocukların bu kavramlar üzerine kendi benliklerini inşa edebilmelerine yardımcı olunur.

Dersler sırasında olaylara ve durumlara akıllıca yanıtlar veren ve mantıklı tartışabilen çocukların yetişkinlik dönemi boyunca olayları mantık çerçevesi içerisinde ve dik duruşu ile ele alacağı aşikardır.

Ebeveynler okul seçimi yaparken sadece müfredata değil benimsenen eğitim modeline de dikkat etmeleri gerektiğini unutmamalıdır. Okul sadece kişileri akademik alanda değil hayatın diğer alanlarında da yetiştirmelidir. Eğitim ve öğretimin iç içe olduğu, çocuğun kendini her alanda geliştirebileceği bir eğitim modeline sahip olan okul seçimi yapılmalıdır.

Yenilikçi eğitim sistemlerinden biri olan P4C eğitim sisteminde de bu şekilde bir model benimsenmiştir. Çocukların aldıkları akademik bilgilerin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri ve kimliklerini tespit edebilecekleri düşünmenin ön planda olduğu bir ortam sunulmaktadır.