Proje Temelli Öğrenme Eğitim Modeli

Proje Temelli Öğrenme Eğitim Modeli

izmiregitimkurumlari - 2 Kasım 2021 Salı

Proje temelli öğrenme eğitim modeli; öğrencilerin eğitim esnasında aktif bir biçimde davranmalarını, farklı araç ve kaynak kullanımlarını, birbirinden farklı aktivitelerin uygulanmasını, öğrencilerin zihinsel ve sosyal becerilerinin gelişmesini amaçlayan bir eğitim modelidir.

Bu eğitim modelinde teknolojik araçların kullanımı desteklenmektedir. Bu sayede öğrencilerin ortaya koydukları projelerin son derece modern olması beklenmektedir.

Burada ‘proje’ kelimesi ile kastedilen öğrencilerin eğitici tarafından kendisine verilen öğrenmeye değer olan bilgiyi alıp bunun hakkında araştırma yapması ve konuyu derinlemesine incelemesi anlamına gelmektedir.

Proje Temelli Öğrenme Eğitim Modelinin Öğrenciye Katkıları

Öğrencilerin hem sosyal yaşamlarını hem de akademik başarılarını destekleyen ve gelişmelerine, kendilerini ilerletmelerine büyük ölçüde katkıda bulunan proje temelli öğrenme eğitim modelinin katkıları şu şekildedir:

  • Bu eğitim modelinde ana hedef öğrencilere salt bilgi aktarmaktan ziyade onların bilgiye nasıl ulaşabilecekleri konusunda çaba içerisine girmelerini desteklemektedir. Öğrencinin bu yetiyi kazanması için eğitimci çabalamaktadır.
  • Öğrenci kendisine verilen bilgiler arasında bağlantılar kurarak kendi yeni bilgilerini üretebilmeli ve bu bilgiyi başkalarına sunabilmelidir.
  • Öğrenci kendi benliğini keşfederek buna göre çalışmalarını yürütmeli, analitik düşünmeli, problem çözme becerisi kazanmalı, sorgulayıcı davranışlar sergilemeli, bilgiyi kendi zihninde işlemelidir.
  • Öğrenciler bireysel çalışarak kendi kendine başarma duygusunu tatmalı ve grup çalışması yaparak bir toplumun parçası olabilmeyi de başarmalıdır.
  • Proje ile ilgili olarak öğrenciler araştırma sürecinde iken duruma kendi çözümlerini getirmelidir. Öğretmen burada sadece yol gösterici lider konumunda olmalıdır. Probleme bir çözüm önerisi sunmamalı ya da herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
  • Tamamlanmış projede ortada bir ürün olmalıdır.
  • Proje temelli öğrenme eğitim modeli esasında bir eğitim modelinden ziyade öğrencilere karşı bir yaklaşım biçimidir.

Proje Temelli Eğitim

Örnek olarak drama, resim çizme, yapboz yapma, el işi gibi durumlar proje olabilirler. Ancak eğitici bunları direkt olarak çocuğun yapmasını istemez. Bunun yerine yaptıkları işi kendi hayatlarından bir durum ile bağdaştırarak yapmaları sağlanır ki çocuklar bu iki durum arasında benzerlik kurarak öğrenme sürecine girebilsin.

Ancak bazı eğitim kurumlarınca bu durum yanlış anlaşılabilmektedir. Çocuklara verilen bir bilgi önlerine koyup bu konuda bir araştırma ödevi hazırlamaları, bununla ilgili kağıt ve kalem rengi, sayfa sayısı gibi sınırların konulması bir proje temelli öğrenme tekniği kesinlikle değildir. Aksine bu hazır sistemin zıddına işleyen bir eğitim sistemidir.