Amacı:

Bu sözleşmede Ergün Toprak (bundan sonra izmiregitimkurumlari.com olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi (bundan sonra Eğitim Kurumu Sahibi olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Eğitim Kurumu Sahibi bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

Önemli! Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Kullanıcı Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Eğitim Kurumu Sahibi bu hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Eğitim Kurumu Sahibi'ne ait bilgiler:

Eğitim Kurumu tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler, fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen Eğitim Kurumu Sahibi sorumluluğundadır. Her Eğitim Kurumu Sahibi sahip olduğu eğitim kurumuna ait bilgilerin doğruluğunu ve orjinalliğini baştan kabul eder.

Kayıt Şartları:

izmiregitimkurumlari.com'a Eğitim Kurumu Sahibi olmanız halinde;

 1. Kayıt Formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi,
 2. Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz, izmiregitimkurumlari.com, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı düzenleyebilir veya silebilir.

Kullanım Koşulları:

 1. izmiregitimkurumlari.com site içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve kullanıcılarına site hakkında bilgilendirme ve pazarlama faaliyetleri için e-posta gönderme hakkına sahiptir.
 2. izmiregitimkurumlari.com içeriğinde bulunan yazılardan kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz. izmiregitimkurumlari.com konuk yazarları verdikleri bilgilerden sorumludur ve izmiregitimkurumlari.com yayıncı olarak verilen bilgiyi aynen yayınlamakla yükümlüdür.
 3. izmiregitimkurumlari.com web sitesini kullanırken doğan fonksiyonel bozukluklardan dolayı izmiregitimkurumlari.com sorumlu tutulamaz bu kullanıcının kendi riskidir. izmiregitimkurumlari.com serverlarından ya da kullanıcılarından size virüs bulaşması, bilgisayarınızda hata oluşması da kullanıcıların kullanım riskidir.
 4. izmiregitimkurumlari.com sitede oluşacak hataların düzeltilip düzeltilmeme hakkını elinde tutar. Sitede kullanılan içerik ve fotograflar izmiregitimkurumlari.com'un izni olmadan alınamaz ve kullanılamaz.
 5. izmiregitimkurumlari.com fotoğrafları ve içeriği değiştirme hakkını elinde tutar. izmiregitimkurumlari.com internet sayfasında bulunan bilgilerin doğru ve tam olmamasından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.
 6. izmiregitimkurumlari.com servisleri var olduğu şekilde hizmetinize sunulmaktadır ve hiçbir garantisi ya da sorumluluğu yoktur. Hiçbir sayfanın ya da programın ya da appletlerin çalışmamasında izmiregitimkurumlari.com sorumlu tutulamaz ve bu konuda sorumluluk beklenemez.
 7. Eğitim Kurumu Sahibi, Site'ye, kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklifler ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, izmiregitimkurumlari.com'un ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, kabul ve taahhüt eder.

Bilgilerin Paylaşımı:

Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu Hizmet'in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin izmiregitimkurumlari.com ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet'ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni'nde belirtilen şekilde Hizmet'in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

Eğitim Kurumu Sahibi Sorumlulukları:

Eğitim Kurumu Sahibi izmiregitimkurumlari.com'da yayınlanan bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınlandıkları mesajların, web sitesinde bulunan bilgilerinin;

 1. Sahte, çalıntı olmaması,
 2. Üçüncü bir tarafın hiçbir tescil, teklif vb. haklarının çiğnenmemesi,
 3. Yasalara aykırı olmaması(tüketiciyi koruma , haksız rekabet yasası vb.)
 4. Pornografi veya çıplaklık içermemesi,
 5. Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ilkelerini kabul etmiş sayılır.

izmiregitimkurumlari.com'un Sorumluluğu:

 1. izmiregitimkurumlari.com; Firma tanıtım sayfalarında yer alan "Bilgi İstek Formları" nı otomatik olarak Eğitim Kurumu Sahibi'nin aktif e-posta adreslerine ve firma yönetim panellerine yönlendirmekle yükümlüdür.
 2. Sitedeki taleplerin doğruluğundan, sitede satıldığı-kiralandığı duyurulan malların/hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden, yapılan ticari anlaşmada tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesinden sorumlu değildir. Site kullanıcılar ile Eğitim Kurumu Sahibi arasındaki alışveriş ve her türlü sözleşmeden izmiregitimkurumlari.com sorumlu değildir.
 3. izmiregitimkurumlari.com, Eğitim Kurumu Sahibi site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Eğitim Kurumu Sahibi'ne rücu edilecektir.

Feragat:

 1. izmiregitimkurumlari.com, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 2. Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından izmiregitimkurumlari.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 3. iii. Kullanıcı, izmiregitimkurumlari.com'un site 'ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site 'den veya site'ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
 4. iv. izmiregitimkurumlari.com, kullanıcının site'ye bağlantısı sırasında veya site'deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Mücbir Sebepler:

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

Yürürlük:

İşbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme'nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

Uyuşmazlıkların Çözümü:

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İzmir (Konak) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Muhtelif Hükümler

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

izmiregitimkurumlari.com, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında izmiregitimkurumlari.com'un herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

izmiregitimkurumlari.com herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site'de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, Site'nin ve Hizmet'in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. izmiregitimkurumlari.com tarafından Sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site'nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş sayılır. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Şartların kabulü:

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla Kullanıcı Sözleşmesine, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş sayılmaktasınız.

İşbu Sözleşmenin en son güncellendiği tarih: 20/02/2021.