İzmir Menderes Kreşler ve Anaokulları

Anaokulları ve kreşlerdeki eğitim, eğitim hayatının ilk adımıdır ve çocukların büyüme süreci için çok önemlidir. Özgüven, girişimciler ve sosyal bireyler geliştirmenin yolu okul öncesi eğitimden geçer. Bunun yanında, özellikle çalışan kadınlarımıza büyük bir destek işlevi gören kreşler de sosyal yaşam açısından giderek artan bir değer kazanmaktadır. Bazen birbirine karıştırılan kreş ve anaokulu programları birbirinden farklı olmakla beraber birbirlerinin devamı niteliğindedir.

Kreş eğitimi; 0-36 arasındaki çocuklara hitap etmektedir. Kreşler birer eğitim kurumu değildir, sosyal kurumlardır. Çocuklar için geliştirici oyunlar oynamak ve çocukları fiziksel, sosyal açıdan geliştirmek amaçlanmaktadır. Anaokulu eğitimi ise; 36-72 ay arası çocukların bireysel gelişim özelliklerine uygun, çocukları sosyal ve psikolojik olarak destekleyen, ilkokula hazırlanan eğitimdir. Bu eğitimin ilk yılı olduğu için çocukların öğrenme yetenekleri üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Okul öncesi çağda bilişsel, duygusal ve psikomotor gelişim ile ilgili hedef düzeyine ulaşmış bir çocuk; araştırmayı seven, fikir ve düşüncelerini ifade edebilen, sosyal ilişkilere değer veren, paylaşmayı bilen ve mesleğine duyarlı bir birey olarak toplumda bir yere sahip olacak ve topluma faydalı bir birey haline gelecektir. Anaokulu eğitim planına göre okullarda gelişim danışmanlığı hizmeti almış olursunuz. Danışmanlık hizmetleri koruma, önleme ve kriz müdahale hizmetlerini içerir. Çocukların en iyi şekilde düzeyde rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmesi için onların hayatındaki tüm bireylerin (ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri, okul personeli, akrabalar ve çocukla temas halindeki diğer bireyler) çocuğun hayatına dahil edilmesi gerekir. Okul süresince bireysel veya grup halinde rehberlik faaliyetleri düzenlenmelidir. Kişisel rehberlik hizmetinde amaç, çocuğun kişisel ve sosyal gelişimine destek olmak ve duygusal sorunlarını çözmesine yardımcı olmaktır. Anaokulu ve kreş döneminde çocuklara sunulan rehberlik hizmetlerinin amacı, sorunlarını çocuk adına çözmek değil, ona destek vererek kendi sorunlarını çözmesine yardımcı olmaktır.

İzmir Menderes ilçesinde yaşayanlar için oldukça geniş seçenek sunabilen İzmir Menderes Kreşler ve Anaokulları listemiz, siz velilerin ve öğrencilerin en uygun Menderes kreşler ve anaokullarını kolayca bulup iletişime geçebilmeniz için listelenmiştir.